Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 140: Cô gái nhiệt miệng

 Bựa nương (bộ mới) phần 140: Cô gái nhiệt miệng

Khi nhiệt miệng sẽ không ăn được nhiều thứ, trong đó có các đồ cay, nóng, mặn... và cả chuối nữa.
 Bựa nương (bộ mới) phần 140: Cô gái nhiệt miệng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.