Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 145: Văng tung tóe

 Bựa nương (bộ mới) phần 144: Cô nàng béo ú

Giờ mới biết trong tình yêu thì kích thước quyết định ý thức chứ không phải là ý thức quyết định kích thước.
 Bựa nương (bộ mới) phần 144: Cô nàng béo ú
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.