Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 147: Vắt kiệt

 Bựa nương (bộ mới) phần 147: Vắt kiệt

Phụ nữ đúng là biết cách dùng đồ vật và tận dụng nó một cách triệt để mà không hề để lãng phí một chút nào!
 Bựa nương (bộ mới) phần 147: Vắt kiệt
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.