Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 148: Cái chết tức tưởi

 Bựa nương (bộ mới) phần 148: Cái chết tức tưởi

Đôi khi sốc vì kích thước quá to cũng làm cho người khác dễ dàng gián tiếp đi vào cái chết. :))
 Bựa nương (bộ mới) phần 148: Cái chết tức tưởi
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.