Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 149: Rủ gấu về phòng

 Bựa nương (bộ mới) phần 149: Rủ gấu về phòng

Đôi khi với những chàng trai chưa bao giờ được cầm tay gái thì cả thế giới xem họ nhưng những đứa trẻ mới lững chững tập đi.
 Bựa nương (bộ mới) phần 149: Rủ gấu về phòng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.