Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 150: Chú gấu nhồi bông

 Bựa nương (bộ mới) phần 150: Chú gấu nhồi bông

Cô gái cô đơn này có những sáng kiến thật thông minh để cho giấc mơ của mình thực tế hơn.
 Bựa nương (bộ mới) phần 150: Chú gấu nhồi bông
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.