Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 152: Ám ảnh cắn nhau

 Bựa nương (bộ mới) phần 152: Ám ảnh cắn nhau

Cắn nhau 1 cái là nhớ nhau cả đời...
 Bựa nương (bộ mới) phần 152: Ám ảnh cắn nhau
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.