Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 160: Động lực phấn đấu

 Bựa nương (bộ mới) phần 160: Động lực phấn đấu

Người con gái cùng bạn vượt qua những tháng ngày hồn nhiên năm xưa, giờ cô ấy đang ở đâu? :)
 Bựa nương (bộ mới) phần 160: Động lực phấn đấu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.