Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 345: Những trang sách

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 345: Những trang sách

Cô gái trong truyện chắc là tức đến sôi máu. :))
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 345: Những trang sách
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.