Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 346: Chiếc lá tình yêu

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 346: Chiếc lá tình yêu

Kể từ giờ phút này, ngoài câu nói huyền thoại "vật chất quyết định ý thức", chúng ta còn có thêm câu nói "chiếc lá quyết định ý thức". 😂
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 346: Chiếc lá tình yêu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.