Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 347: Vùi mình trong cát

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 347: Vùi mình trong cát

Kinh nghiệm xương máu cho chị em mỗi lần đi biển và vùi mình trong cát vàng nhé.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 347: Vùi mình trong cát
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.