Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 380: Cái chân bị gãy

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 380: Cái chân bị gãy

Thói đời có những người vô cùng mưu mô và thủ đoạn chỉ để thỏa mãn bản thân của mình. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 380: Cái chân bị gãy
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.