Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 389: Không như là mơ

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 389: Không như là mơ

Nhiều lúc chúng ta mãi đắm chìm trong những thứ suy nghĩ không phải là sự thật và vô cùng xa rời thực tế...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 389: Không như là mơ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.