Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 400: Gió thổi vi vu

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 400: Gió thổi vi vu

Có những thứ khi trời lạnh nó sẽ tăng kích thước, điều đó đồng nghĩa với một số thứ khác cũng tương tự như thế chăng?
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 400: Gió thổi vi vu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.