Lee Chul (bộ mới) phần 39: Triệu hồi sát thủ

 Lee Chul (bộ mới) phần 39: Triệu hồi sát thủ

Tuyệt chiêu này sẽ làm cho chủ nhân nó trở thành bá chủ thiên hạ. :))
 Lee Chul (bộ mới) phần 39: Triệu hồi sát thủ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.