Lee Chul (bộ mới) phần 40: Cú đánh quyết định

 Lee Chul (bộ mới) phần 40: Cú đánh quyết định

Nếu Việt Nam mình mà môn bóng chày phổ biến hơn thì sẽ có nhiều nụ cười hơn từ truyện này. ^^
 Lee Chul (bộ mới) phần 40: Cú đánh quyết định
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.