Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 41: Tài nghệ hóa trang

 Lee Chul (bộ mới) phần 41: Tài nghệ hóa trang

Thanh tra Đông Hiếp với tài năng hóa trang siêu đẳng của mình không hiểu vì sao mà leo chức từ cảnh sát bình thường đến level sếp, hack chăng? ._.
 Lee Chul (bộ mới) phần 41: Tài nghệ hóa trang
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.