Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 46: Thủ cấp xuyên tâm chỉ

 Lee Chul (bộ mới) phần 46: Thủ cấp xuyên tâm chỉ

Sống thì không muốn sống đâu, giờ chỉ muốn chết. Hóng cao nhân tìm cách giải quyết làm sao cho 2 người đều sống sót. :))
 Lee Chul (bộ mới) phần 46: Thủ cấp xuyên tâm chỉ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.