Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 47: Cân đẩu vân

 Lee Chul (bộ mới) phần 47: Cân đẩu vân

Còn ai nhớ câu chuyện "ông vua cời truồng" không? :v
 Lee Chul (bộ mới) phần 47: Cân đẩu vân
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.