Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 50: Phép phân thân

 Lee Chul (bộ mới) phần 50: Phép phân thân

Lông nách mà đã vậy, không biết từ các lông khác sẽ như thế nào nữa. :))
 Lee Chul (bộ mới) phần 50: Phép phân thân
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.