Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 52: Khả năng đọc vị

 Lee Chul (bộ mới) phần 52: Khả năng đọc vị

Sinh ra mà đẹp trai thì đó là cái ân huệ. Còn sinh ra mà xấu trai là do bạn quá nghèo nên đừng cảm thấy bất công làm gì. :v
 Lee Chul (bộ mới) phần 52: Khả năng đọc vị
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.