Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 53: Thuật tàng hình

 Lee Chul (bộ mới) phần 53: Thuật tàng hình

Bóng tối là đồng lõa của tội ác, nói như thế vì trong bóng tối không ai biết điều gì có thể xảy ra cả, cũng giống giống như tàng hình vậy...
 Lee Chul (bộ mới) phần 53: Thuật tàng hình
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.