Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 55: Ánh sáng thiên đàng

 Lee Chul (bộ mới) phần 55: Ánh sáng thiên đàng

Có 2 nơi đang chờ bạn sau khi chết: 1 là thiên đàng, 2 là địa ngục...
 Lee Chul (bộ mới) phần 55: Ánh sáng thiên đàng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.