Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 57: Chân dung tội phạm

 Lee Chul (bộ mới) phần 57: Chân dung tội phạm

Tôi không nghĩ vị họa sỹ tài hoa này làm đúng lĩnh vực của mình: vẽ tranh chân dung. :))
 Lee Chul (bộ mới) phần 57: Chân dung tội phạm

Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.