Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 62: Tính toán như thần

 Lee Chul (bộ mới) phần 62: Tính toán như thần

Đôi khi một công thức không bao giờ áp dụng đúng cho tất cả các sự vật và hiện tượng bla bla...
 Lee Chul (bộ mới) phần 62: Tính toán như thần
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.