Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 142: Món quà cho ông già Noel

 Mr. FAP (bộ mới) phần 142: Món quà cho ông già Noel

Tự nhiên muốn làm ông già noel đi phát quà cho trẻ em quá đi. :(
 Mr. FAP (bộ mới) phần 142: Món quà cho ông già Noel
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.