Mr. FAP (bộ mới) phần 142: Món quà cho ông già Noel

 Mr. FAP (bộ mới) phần 142: Món quà cho ông già Noel

Tự nhiên muốn làm ông già noel đi phát quà cho trẻ em quá đi. :(
 Mr. FAP (bộ mới) phần 142: Món quà cho ông già Noel
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.