Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 144: Vị trí nào cho anh?

 Mr. FAP (bộ mới) phần 144: Vị trí nào cho anh?

Hạnh phúc đôi ta đang xây cho nhau anh nào đâu thấy những lời em hứa thì còn vị trí nào cho anh? :v
 Mr. FAP (bộ mới) phần 144: Vị trí nào cho anh?
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.