Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 154: Khủng long 3 đầu

 Mr. FAP (bộ mới) phần 154: Khủng long 3 đầu

Không biết khủng long 3 đầu có thật hay không chứ tôi biết chắc chắn đây là tư thế gì. :))
 Mr. FAP (bộ mới) phần 154: Khủng long 3 đầu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.