Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 156: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

 Mr. FAP (bộ mới) phần 156: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

Có những cái chết thà không chết theo kiểu đó còn hơn. :))
 Mr. FAP (bộ mới) phần 156: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.