Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 159: Người đàn ông đầu tiên

 Mr. FAP (bộ mới) phần 159: Người đàn ông đầu tiên

Và anh... sẽ là người đàn ông đầu tiên của đời em... anh đã mơ về... ngôi nhà và những đứa trẻ...
 Mr. FAP (bộ mới) phần 159: Người đàn ông đầu tiên
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.