Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 164: Món quà giáng sinh (3)

 Mr. FAP (bộ mới) phần 164: Món quà giáng sinh (3)

Cái truyện gốc nó hay và ý nghĩa thế nào thì cái truyện chế nó bôi bác và lầy lội thế đó. -_-
 Mr. FAP (bộ mới) phần 164: Món quà giáng sinh (3)
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.