Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 165: Làm quen gái xinh

 Mr. FAP (bộ mới) phần 165: Làm quen gái xinh

Chỉ với 1 chai nước, bạn có thể dễ dàng làm quen được gái xinh. 😌
 Mr. FAP (bộ mới) phần 165: Làm quen gái xinh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.