Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 166: Mỳ tôm 3 phút

 Mr. FAP (bộ mới) phần 166: Mỳ tôm 3 phút

Chàng trai trong truyện mà thi chạy 100m thì chắc chắn sẽ vô địch trong nhiều năm liên tiếp!
 Mr. FAP (bộ mới) phần 166: Mỳ tôm 3 phút
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.