Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 171: Super Girl (2)

 Mr. FAP (bộ mới) phần 171: Super Girl (2)

Lại một siêu nữ nhi nữa xuất hiện, lần này không bá đạo bằng, tuy nhiên số 69 thì dễ tìm ghê. ^^
 Mr. FAP (bộ mới) phần 171: Super Girl (2)
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.