Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Silent Horror chap 148: Chia tay

 Silent Horror chap 148: Chia tay

Ta nói, yêu phải người vô tâm không bao giờ khổ bằng yêu phải người lụy tình, không bao giờ có thể chia tay được, mà một khi chia tay được thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng...
 Silent Horror chap 148: Chia tay
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.