Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Truyện Mìn Lèo #106: Người ngoài hành tinh

 Truyện Mìn Lèo #106: Người ngoài hành tinh

Với gia đình Mìn Lèo thì người ngoài hành tinh hoàn toàn không có tuổi. :))
 Truyện Mìn Lèo #106: Người ngoài hành tinh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.