Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Truyện Mìn Lèo #109: Nghệ sĩ thổi sáo

 Truyện Mìn Lèo #109: Nghệ sĩ thổi sáo

Khi Mìn Lèo cất tiếng sáo, cả thế giới gần như im lặng! ._.
 Truyện Mìn Lèo #109: Nghệ sĩ thổi sáo
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.