Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Truyện Mìn Lèo #111: Trang điểm

 Truyện Mìn Lèo #111: Trang điểm

Sau khi trang điểm, gần như ai cũng biến thành một con người khác!
 Truyện Mìn Lèo #111: Trang điểm
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.