Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Truyện Mìn Lèo #119: Mẹ con nhà hải cẩu

 Truyện Mìn Lèo #119: Mẹ con nhà hải cẩu

Mìn Lèo là một chú mèo tốt bụng, tôi chắc chắn 1% là như thế! ._.
 Truyện Mìn Lèo #119: Mẹ con nhà hải cẩu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.