Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Truyện Mìn Lèo #96: Đi tìm kho báu

 Truyện Mìn Lèo #96: Đi tìm kho báu

Tình cờ tìm được tấm bản đồ chỉ rõ vị trí kho báu, hãy cùng theo dõi hành trình của Mìn Lèo và Chái Dò.
 Truyện Mìn Lèo #96: Đi tìm kho báu

 Truyện Mìn Lèo #96: Đi tìm kho báu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.