Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Truyện Mìn Lèo #97: Làm gốm sứ

 Truyện Mìn Lèo #97: Làm gốm sứ

Tác phẩm của Mìn Lèo rất xuất sắc và có tính ứng dụng cao. :))
 Truyện Mìn Lèo #97: Làm gốm sứ
Có thể bạn chưa biết cái con thỏ trăng trắng cuối truyện cực kỳ si mê Mìn Lèo đấy! ^^
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.