Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Yang Young-Soon phần 19: Siêu thang máy

 Yang Young-Soon phần 19: Siêu thang máy

Chắc tôi chỉ dám đi siêu thang máy này 1 lần trong đời mà thôi chứ không bao giờ có lần thứ 2 đâu...
 Yang Young-Soon phần 19: Siêu thang máy
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.