Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Yang Young-Soon phần 3: Thằng con mất nết

 Yang Young-Soon phần 3: Thằng con mất nết

Đôi khi bàn phím qwerty lại giúp hạ được một tên cướp, bạn có tin được không?
 Yang Young-Soon phần 3: Thằng con mất nết
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.