Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

10th Dimension Boys (full bộ) #13: Những người sáng chói

 10th Dimension Boys (full bộ) #13: Những người sáng chói

Vì một thế giới 100% người hói, hãy giật sạch tóc những người xung quanh bạn! :))
 10th Dimension Boys (full bộ) #13: Những người sáng chói
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.