Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

10th Dimension Boys (full bộ) #18: Nên tin ai đây?

 10th Dimension Boys (full bộ) #18: Nên tin ai đây?

Một lần nữa chân lý lại được thể hiện: Rõ ràng không tin được ai cả, ngay cả bản thân của mình.
 10th Dimension Boys (full bộ) #18: Nên tin ai đây?
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.