10th Dimension Boys (full bộ) #24: Vị cứu tinh

 10th Dimension Boys (full bộ) #24: Vị cứu tinh

Từ một con người bình thường, thay vì thành tỷ phú, anh ấy đã trở thành vị cứu tinh của nhân loại. :))
 10th Dimension Boys (full bộ) #24: Vị cứu tinh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.