Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

10th Dimension Boys (full bộ) #25: Thức ăn nhanh

 10th Dimension Boys (full bộ) #25: Thức ăn nhanh

Cũng không khác mấy hạt đậu thần trong truyện 7 viên ngọc rồng là mấy. :v
http://www.truyenhan.com/search?q=ng%E1%BB%8Dc+r%E1%BB%93ng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.