Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

10th Dimension Boys (full bộ) #29: Đằng sau cánh cửa

 10th Dimension Boys (full bộ) #29: Đằng sau cánh cửa

Trước nòng súng thì cho dù bạn có vĩ đại đến đâu thì bạn chẳng khác gì một con người bình thường!
 10th Dimension Boys (full bộ) #29: Đằng sau cánh cửa
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.