Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

10th Dimension Boys (full bộ) #33: Cuộc rượt đuổi

 10th Dimension Boys (full bộ) #33: Cuộc rượt đuổi

Thay vì tập trung hoàn thành một việc gì đó, hãy tìm một việc khác đơn giản hơn, thời gian không phải là một đại lượng vô hạn. :v
 10th Dimension Boys (full bộ) #33: Cuộc rượt đuổi
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.