Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

10th Dimension Boys (full bộ) #37: Hiện trường vụ án

 10th Dimension Boys (full bộ) #37: Hiện trường vụ án

Trên đời có nhiều cái chết vô cùng và hết sức lãng nhách. :v
 10th Dimension Boys (full bộ) #37: Hiện trường vụ án
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.